Wzory pism w postępowaniu cywilnym

 

Poniżej prezentujemy wzór wniosku o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, w sytuacji gdy do sądu odsyłamy doręczony wcześniej nakaz zapłaty wraz z poniższym wnioskiem.

 

- WZÓR WNIOSKU O NADANIE KLAUZULI WYKONANLNOŚCI NAKAZOWI ZAPŁATY -

Wrocław, dn. 14 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IV Wydział Gospodarczy
pl. Powstańców Śląskich 14

53-314 Wrocław

Wierzyciel:
Jan Jankowski
ul. Janowska 3/1
12-345 Janów
prowadzący działalność pod nazwą:
Jan Jankowski JanDesignEx

Dłużnik:
Karol Karolkowski
ul. Armii Krajowej 2
67-890 Karolków
prowadzący działalność pod nazwą:
Karol Karolkowski KarolPolEx

Dotyczy sprawy:
IV GNc 123456/13

 Wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności

Wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności załączonemu nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 14 maja 2013 roku sygn. akt IV GNc 123456/13 i o doręczenie wierzycielowi.

..................................
Jan Jankowski

Załącznik:
- nakaz zapłaty z dnia 14 maja 2013 roku sygn. akt IV GNc 123456/13.