Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 373
Wszystkich: 13610154


LINKI
nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
wynajem samochodów Toruń
prawnik Krosno
łóżko piętrowe 3 osobowe
księgowa Olsztyn
geodeta Zabierzów
biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Wzory dokumentów

W tej części serwisu znajdziecie wzory najbardziej poszukiwanych - moim zdaniem - pism, począwszy od CV, poprzez różnego rodzaju umowy, wnioski i odwołania, a na pozwach kończąc. Do każdego pisma dołączę omówienie jego elementów, aby łatwiej je było dostosować do indywidualnej sytuacji.

Przypominam, że serwis ma charakter bloga, więc dokumenty są dodawane w wolnym czasie. Jeśli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym wzorem, proszę o kontakt na e-mail, a - jeśli to będzie możliwe - zamieszczę określony wzór wcześniej.

Życzę miłej lektury i znalezienia odpowiedzi, których poszukujecie.

*****
Najnowsze wpisy:

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Umowy o pracę rządzą się własnymi, odrębnymi prawami. Nie da się ich potraktować łącznie z innymi umowami funkcjonującymi w obrocie, dlatego też poświęciliśmy im osobny artykuł opisujący wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę oraz przez pracownika, a także zamieściliśmy wzory takich wypowiedzeń i przykładowe, fikcyjne wypowiedzenia.

Wypowiedzenia umów
W artykule opisujemy jak wypowiedzieć umowę, w jakim terminie, co powinno zawierać takie oświadczenie oraz zamieszczamy ogólny wzór wypowiedzenia, który może być zastosowany do większości umów.

Forma dokumentowa i elektroniczna od 8.9.2016 r.
Od 8.9.2016 r. pojawi się nowa forma czynności prawnych – dokumentowa. Będzie mniej formalnie, szybciej i taniej, ale trzeba będzie bardziej uważać na to co się mówi i pisze :) W KC więcej miejsca poświęcono również formie elektronicznej.

Jak zostać księgową
... albo księgowym. Od kilku lat ustawodawca prowadzi proces deregulacji różnych zawodów. Proces ten objął również zawód księgowego, a konkretnie usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych. Jak więc dziś zostać księgowym?

Skutki prawne wypadków drogowych
czyli krótki opis z jakimi roszczeniami i w jakim postępowaniu może wystąpić pokrzywdzony przeciwko sprawcy.

Zmiany w spółkach jawnych i komandytowych zakładanych przez internet
Od 1 kwietnia 2016 r. (to nie Prima aprilis :) ) wprowadzono trochę zmian w dokumentach spółek jawnych i komandytowych, które zostały założone przez internet. Chcecie wiedzieć jakie to zmiany? Przeczytajcie w naszym artykule.

Ozusownie umów zleceń od 2016 r.
W 2016 r. wiele zmieniło się w zasadach pobierania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń. Jeśli jesteście lub zamierzacie być stroną takiej umowy, przeczytajcie jakie składki będą płacone od tej umowy i sprawdźcie, które z nich nadal korzystają ze zwolnienia od oskładkowania.

Wzorzec umowy spółki jawnej zawieranej przez internet
Obecnie umowę spółki jawnej można zawrzeć wypełniając i przesyłając jej wzorzec przez internet, przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli zastanawiacie się nad taką formą założenia firmy, sprawdźcie najpierw jak wygląda wzorzec takiej umowy - które jego elementy możecie zmodyfikować, a które pozostaną niezmienne. Przypominamy, że do kwestii nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zmiana umowy spółki jawnej zawieranej przez internet
Umowę spółki jawnej, która została zawarta przez internet, można również zmienić online. Warunkiem jest jednak to, aby nie było przerw w elektronicznych zmianach, tzn. żeby żadna zmiana umowy nie została dokonana np. w zwykłej formie pisemnej.

Wzorzec umowy spółki komandytowej zawieranej przez internet
Także spółkę komandytową można założyć online, w tzw. trybie S24, przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykorzystuje się wtedy dostępny na tej stronie wzorzec umowy spółki komandytowej. Oznacza to, że swoboda wspólników w kształcowaniu postanowień umownych jest ograniczona do możliwości, które stwarza wzorzec. Dlatego przed wyborem tego trybu warto się z nim zapoznać.

Zmiana umowy spółki komandytowej zawieranej przez internet
Umowę spółki komandytowej zawartej w trybie S24, można także zmienić przez internet. Warunkiem jest jednak to, aby nie było przerw w elektronicznych zmianach, tzn. żeby żadna zmiana umowy nie została dokonana w formie aktu notarialnego.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument powinien - zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - otrzymać od sprzedawcy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument powinien - zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - otrzymać od sprzedawcy wzór formularza odstąpienia od umowy.

Klasyfikacja zawodów i specjalności
Na postawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie, w którym sklasyfikowano zawody i specjalności.

Wzór umowy spółki jawnej
W dziale Umowy spółek zamieściliśmy przykładowy wzór umowy spółki jawnej wraz z omówieniem.

Wzór umowy spółki cywilnej
W dziale Umowy spółek zamieściliśmy przykładowy wzór umowy spółki cywilnej wraz z omówieniem.

Zbiory danych osobowych
GIODO prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych oraz rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. W artykule omawiamy kto i kiedy powienien zarejestrować zbiór danych osobowych, jakie zbiory podlegają rejestracji, a jakie są zwolnione oraz jaką dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych należy posiadać przetwarzając te dane.

Wzór przedwstępnej umowy kupna sprzedaży mieszkania
Kupno mieszkania to poważny wydatek. Zwykle obie strony, po ustaleniu istotnych kwestii, ale przed rozpoczęciem załatwiania "formalności", chcą się zabezpieczyć przed "rozmyśleniem się" przez drugą stronę i proponują zawarcie przedwstępnej umowy kupna - sprzedaży mieszkania czy domu. Na stronie zamieściliśmy przykładowy wzór takiej umowy wraz z omówieniem oraz odnośnik do podstrony, na której opisaliśmy istotne kwestie związane z umowami przedwstępnymi.

Wzór przedwstępnej umowy kupna sprzedaży samochodu

Często przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży samochodu, strony umowy postanawiają zawrzeć krótką umowę przedwstępną, dającą pewność obu stronom, że docelowa umowa zostanie zawarta. Na stronie zamieściliśmy przykładowy wzór takiej umowy.

Umowa przedwstępna
Chcecie wiedzieć więcej na temat umowy przedwstępnej? Przeczytajcie nasz artykuł opisujący regulację ustawową dotyczącą umowy przedwstępnej - jakie elementy taka umowa powinna zawierać, w jakiej formie powinna być zawarta, kiedy powinna być zawarta umowa przyrzeczona, której dotyczy umowa przedwstępna oraz jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

Umowa użyczenia

Jakie postanowienia powinny się znaleźć w umowie użycznia? Jakie są zasady ponoszenia kosztów związanych z używaniem rzeczy i odpowiadzialnością za tę rzecz? Jakie są skutki podatkowe zawarcia takiej umowy? Na stronie odpowiadamy na te pytania, a ponadto zamieszczamy przykładowy wzór umowy użyczenia.

 

tagi: wzory dokumentów, wzory pism sądowych, wzór pozwu, wzór pozwy w sprawach o alimenty, wzór pozwu rozwodowego, wzór cv, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa przedwstęna, wzór umowy najmu, wzór umowy spółki jawnej, cywilnej, komandytowej