Umowa najmu

Poniżej zamieszczamy omówienie najmu, w tym najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i najmu okazjonalnego lokalu, a także wzory omawianych umów.

Przepisy dotyczące najmu lokali mieszkalnych znajdziemy przede wszystkim w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: ustawa o ochronie), ale także – w zakresie nie uregulowanym tą ustawą – w kodeksie cywilnym (dalej: KC). W ustawie o ochronie uregulowano również najem okazjonalny lokali.

Przepisy dotyczące najmu pozostałych rzeczy oraz najmu lokali nie będących lokalami mieszkalnymi, znajdziemy w KC, w art. 659 i następnych.