UMOWY SPÓŁEK

Poniżej zamieszczamy wzory umów: spółki cywilnej oraz spółek osobowych.

 • Umowa spółki cywilnej

  Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy spółki cywilnej, także w formie dokumentu .doc oraz .odt.
  Ustawa wymaga dla zawarcia umowy spółki cywilnej jedynie zwykłej formy pisemnej dla celów dowodowych.

 • Umowa spółki jawnej

  Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy spółki jawnej, także w formie dokumentu .doc oraz .odt.
  Ustawa wymaga dla zawarcia umowy spółki jawnej jedynie zwykłej formy pisemnej, ale za to pod rygorem nieważności.
  Należy pamiętać, że spółka jawna nie powstaje z chwilą zawarcia umowy, lecz dopiero z chwilą wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 • Wzorzec umowy spółki jawnej S24 zawieranej przez internet

  Spółkę można założyć wypełniając i podpisując wzorzec umowy spółki jawnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tzw. trybie S24. Na stronie zamieściliśmy wzór takiej umowy.

 • Zmiana umowy spółki jawnej zawieranej przez internet S24

  Umowa spółki jawnej zawarta online (przez system udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), od 1 kwietnia 2016 r., może być również zmieniana przez internet, pod warunkiem, że zachowano ciągłość zmian wykonywanych online.

 • Wzorzec umowy spółki komandytowej S24 zawieranej przez internet

  Umowę spółki można zawrzeć wypełniając i podpisując wzorzec umowy spółki komandytowej przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, w tzw. trybie S24. W tym trybie plusem jest szybkość założenia spółki (w dobę) oraz niższe koszty, ponieważ „omijamy” notariusza, minusem – ograniczona treść umowy spółki.

 • Zmiana umowy spółki komandytowej zawartej przez internet S24

  Od 1 kwietnia 2016 r. umowa spółki komandytowej, która została zawarta przez internet (za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości), może być również zmieniana online.