Wzory CV

CV - curriculum vitae, czyli po prostu życiorys, napisany w uporządkowany sposób, to podstawowy dokument w procesie rekrutacji, z którego potencjalny pracodawca powinien uzyskać się jak najwięcej informacji (przede wszystkim zawodowych) o kandydacie. Poniżej opisujemy jak napisać cv oraz zamieszczamy przykładowe wzory CV.

W CV powinny się znaleźć:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE o osobie, czyli:

* imię i nazwisko,
* adres zamieszkania,
* dane kontaktowe: telefon i e-mail,
* data urodzenia.
Kiedyś zamieszczało się jeszcze informacje o stanie cywilnymi i dzieciach. Dziś podchodzi się do tego bardziej zdroworozsądkowo i przyjmuje się, że są to informacje zbędne pracodawcy.

2. ZDJĘCIE – to już utarta praktyka. Zwykle zamieszcza się zdjęcia wykonane przez fotografa np. do dowodu osobistego. Można również zamieścić zdjęcie osobiście wykonane. Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób osoba na zdjęciu będzie odebrana przez pracodawcę. Z tego względu odpadają tzw. sweet-focie, zwłaszcza ze sweet-minkami i dużym dekoltem, no chyba że to wynika z charakteru poszukiwanej „pracy” ;)

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE* – zaczynamy od ostatniej pracy, a później jedna pod drugą wymieniamy starsze wraz z rocznikami, w jakich pracowaliśmy. Jeśli praca trwała stosunkowo krótko, możemy podać także miesiące, w jakich pracowaliśmy (np. 10.2005-05.2006). Nie praktykuje się podawania dokładnych dat pracy (co do dnia). Podajemy nazwę pracodawcy oraz zajmowane stanowisko. Warto również podać zakres najważniejszych obowiązków, zwłaszcza jeśli staramy się o stanowisko, na którym obowiązki są zbieżne.

4. informacje o WYKSZTAŁCENIU* – zacznijmy od tego, że CV to nie "Nasza klasa" ani "Od przedszkola do Opola" i nie zamieszcza się w nim informacji o szkole podstawowej czy gimnazjum. Wyjątkiem może być tu sytuacja, gdy edukację zakończyło się na tych szkołach. W „wykształceniu” zamieszcza się zwykle informacje o ostatniej ukończonej szkole, w której uzyskało się dany tytuł czy uprawnienia np. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (taka to a taka), Technikum (takie to a takie), Szkoła Policealna (taka a taka), Uniwersytet (taki a taki), itd. Można również zamieścić informacje o szkołach uzupełniających, podyplomowych, ważniejszych odbytych kursach czy to specjalistycznych czy językowych, itp. Zwykle zaczynamy od wykształcenia zdobytego chronologicznie najbliżej dnia pisania CV i cofamy się.
Jeśli uczestniczyliśmy w kilku kursach przydatnych w naszym zawodzie, w szczególności na stanowisku na które aplikujemy, możemy pod "wykształceniem" utworzyć nową część CV o nazwie np.: DODATKOWE SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY i tam je wymienić.

5. UMIEJĘTNOŚCI – informujemy tu o znajomości języków obcych (i stopniu ich znajomości), dodatkowych umiejętnościach, które niekoniecznie wynikają z naszego wykształcenia lub przeciwnie - są jego uściśleniem, uzupełnieniem, specjalizacją, znajomością obsługi dodatkowych programów komputerowych, uprawnieniach do kierowania pojazdami, itd. Jeśli CV składamy w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, należy pochwalić się zwłaszcza umiejętnościami, które mogą być przydatne na stanowisku, na które aplikujemy. Bardzo istotną rzeczą jest, żeby racjonalnie ocenić swoje umiejętności, np. jeśli nasza znajomość języka niemieckiego jest na poziomie podstawowym, nie piszmy, że jest na poziomie dobrym czy komunikatywnym, ponieważ możemy stracić czas przychodząc na umówione spotkanie i narazić się na śmieszność, kiedy pracodawca chcąc sprawdzić nasze umiejętności językowe zechce poprowadzić część rozmowy w tym języku.

6. ZAINTERESOWANIA – „dział” CV przez niektórych pracodawców pomijany (ze względu na nie wnikanie w prywatne zainteresowania), przez innych oceniany pod punktem określenia osobowości danego kandydata. Zwykło się jednak wpisywać ok. 4 zainteresowań.

* Kolejność podawania informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym może być również odwrotna.

Jeśli uczysz się/studiujesz i nie masz doświadczenia zawodowego, warto rozbudować UMIEJĘTNOŚCI, na pewno są większe niż Ci się wydaje. Można też zamieścić np. DODATKOWE INFORMACJE. Jeśli jesteś w trakcie studiów/szkoły, możesz oczywiście pochwalić się tym w WYKSZTAŁCENIU

Jeśli po wpisaniu wszystkiego co chciałeś/chciałaś Twoje CV jest zbyt ubogie w treść możesz zastosować "bogatszy" układ. Pod podstawowymi informacjami, doświadczeniem i wykształceniem, możesz podać DODATKOWE KWALIFIKACJE, osobno opisać JĘZYKI OBCE (podając ich stopień znajomości; zamiast w umiejętnościach) oraz OSIĄGNIĘCIA. "Rozbicie" tych informacji jest lepszym pomysłem niż zastosowanie większej czcionki. A'propos czcionki - powinna ona być czytelna, jedna ze standardowo używanych. Nie zainteresujemy pracodawcy stosując czcionkę "z zawijasami", kolorową, różnej wielkości, itp. Należy pamiętać, że CV to nie plakat :)

Co do zasady, dobrze jest, gdy CV zajmuje 1 stronę formatu A4. Czasem jednak, zwłaszcza przy doświadczeniu zawodowym obejmującym większą ilość pracodawców, jest to niemożliwe. Wtedy może zawierać 2 strony; przyjmuje się, że nie powinno jednak więcej.

U dołu CV należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji.

WAŻNE: chrońmy swoją prywatność. Pracodawcy coraz częściej poszukując pracowników, zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie, w jakiś sposób eksponowane np. takie, na których jednym z obowiązków jest nawiązywanie kontaktów handlowych, prowadzenie rozmów czy reprezentowanie w jakikolwiek sposób firmy, sprawdzają profile kandydatów na Facebooku, Twitterze, NK, G+, itd. Jeśli lubimy imprezować i wrzucamy swoje „wesołe” zdjęcia do sieci, może okazać się, że będzie to powód nie otrzymania przez nas zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Poniżej zamieszczamy kilka darmowych, oczywiście fikcyjnych przykładów wzorów CV, a na koniec możecie obejrzeć te wzory w dokumentach .doc.

I. Na początek WZÓR CV osoby starającej się o pracę w biurze - jako sekretarka czy pracownik administracji. Pamiętajcie, że odpowiadając na konkretne ogłoszenie powinniście dostosować Wasze CV do treści tego ogłoszenia.

 II. Zakres prac osób przez laików zwanych informatykami jest szeroki. Odpowiadając na konkretne ogłoszenie łatwo jest dostosować CV do oczekiwań pracodawcy. Gorzej jeśli szuka się pracy rozsyłając ogłoszenia do różnych firm. W naszym przykładzie "zmiksowaliśmy" doświadczenie zawodowe zdobyte na różnych stanowiskach. Jeśli składamy CV do firmy zajmującej się np. programowaniem warto podkreślić swoje umiejętności sprzyjające wykonywaniu tej pracy lub utworzyć nową część w CV o nazwie np CELE ZAWODOWE i napisać tam, że zamierzamy rozwijać się w tym właśnie kierunku.

III. Przygotowaliśmy również przykładowe CV dla osób związanych z budownictwem.

IV. I na koniec wzór CV osoby, która nie ma jeszcze doświadczenia zawodowego. Tak jak pisaliśmy powyżej, osobom które jeszcze się uczą, ale szukają pracy dorywczej oraz absolwetnom, którzy wcześniej nie mieli okazji procować, proponujemy rozbudowanie pozostałych części CV, zwłaszcza UMIEJĘTNOŚCI lub rozszerzenie CV o DODATKOWE INFORMACJE, CEL ZAWODOWY, itp.