Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 9
Wszystkich: 13580758


LINKI
nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
wynajem samochodów Toruń
prawnik Krosno
łóżko piętrowe 3 osobowe
księgowa Olsztyn
geodeta Zabierzów
biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Wzory formularzy i pism na formularzach

Uwaga - formularze urzędowe w postępowaniu cywilnym zostały zniesione nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która w tym zakresie weszła w życie 7 listopada 2019 r. Od tego czasu pozwy i odpowiedzi na pozew piszemy jako normalne pisma sądowe. O tym jak napisać pismo w postępowaniu cywilnym napisałam w tym artykule, natomiast wzory pism w postępowaniu cywilnym znajdują się na tej podstronie.

Artykuł archiwalny:

W niektórych przypadkach pisma w postępowaniu cywilnym są składane na formularzach urzędowych. Poniżej zamieściliśmy wzory formularzy urzędowych, które obowiązują obecnie w postępowaniu cywilnym oraz przykładowe pisma w tym postępowaniu napisane na formularzach: pozew (o zapłatę) i sprzeciw od nakazu zapłaty.

Formularze urzędowe – co to takiego i po co zostały wprowadzone?

Formularze urzędowe to "druczki" zawierające pola, które należy wypełnić, aby sąd mógł uznać pozew za kompletny (zgodny z wymogami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego). Formularze urzędowe zostały wprowadzone po to, by usprawnić i przyspieszyć postępowanie sądowe. Są one ułatwieniem zarówno dla stron jak i dla sądu, właśnie dzięki tym polom, które należy wypełnić (oraz pouczeniu), tym samym strona wypełniająca formularz nie musi się obawiać, że jakiś element pominie. Niestety, z dwoma wyjątkami: formularze nie zawierają osobnego pola na podanie numeru PESEL, NIP czy KRS (w zależności od składającego pismo), który musi podać strona składająca pismo w pierwszym piśmie procesowym (zwykle pozwie) oraz nie zawierają osobnego pola na wskazanie innej, umownej właściwości sądu niż to wynika z przepisów ogólnych (podajemy ją uzasadnieniu).

Co się stanie, jeśli wniosę pozew na normalnej kartce a nie na formularzu?

W takiej sytuacji zostaniesz wezwany/wezwana przez sąd do poprawienia tej wady formalnej i wniesienia go na formularzu, w terminie tygodniowym. Jeśli nie wniesiesz w tym terminie pisma we właściwej formie, sąd zarządzi zwrot Twojego pisma; natomiast jeśli wniesione pismo było sprzeciwem od wyroku zaocznego, zarzutami od nakazu zapłaty lub sprzeciwem od nakazu zapłaty, sąd odrzuci je.

Z drugiej strony można wnieść pismo na urzędowym formularzu również wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku (nie jest to wada formalna).

Kiedy pozew wnosi się na urzędowym formularzu?

1) gdy powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o:
a) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
b) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
c) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
d) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
e) wywóz nieczystości,
f) dostarczanie energii cieplnej;

2) w postępowaniu uproszczonym, które jest przeprowadzane w sprawach:
a) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 złotych,
b) o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10.000 złotych;
c) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Należy tu pamiętać, że jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia; wyjątek stanowi sytuacja, gdy roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

3) gdy pozew wniesiono w wyżej wymienionych sprawach na urzędowym formularzu, wnosząc odpowiedź na niego, zarzuty lub sprzeciw od wyroku, pozew wzajemny, a także składając wnioski dowodowe, należy również złożyć je w tej formie.