Wzory umów

Poniżej zamieszczamy wzory najpopularniejszych umów stosowanych w obrocie gospodarczym oraz na rynku pracy, wraz z omówieniem regulacji ustawowych. Należy pamiętać, że do tych kwestii, które nie zostaną uregulowane umownie, stosuje się przepisy odpowiedniej ustawy oraz że niektóre regulacje ustawowe obowiązują bezwzględnie i nie można poruszonych w nich kwestii uregulować inaczej niż w ustawie (inne regulacje umowne będą po prostu nieważne). Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wzory okażą się pomocne.