Wzory dokumentów

W tej części serwisu zamierzamy zamieścić wzory najbardziej poszukiwanych - naszym zdaniem - pism, począwszy od CV, poprzez różnego rodzaju umowy, wnioski i odwołania, a na pozwach kończąc. Do każdego pisma dodamy oczywiście omówienie jego elementów, przynajmniej tych najważniejszych.

Przypominamy, że serwis ma charakter bloga, więc dokumenty będą dodawane sukcesywnie. Jeśli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym wzorem, prosimy o kontakt na e-mail, a - jeśli to będzie możliwe - zamieścimy określony wzór wcześniej.

Życzymy miłej lektury i znalezienia odpowiedzi, których poszukujecie.

 

Najnowsze wpisy:

* na stronie wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy zamieściliśmy informację jaką zgodnie z ustawą o prawach konsumenta powinien otrzymać konsument zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

* na stronie wzór formularza odstąpienia od umowy zamieściliśmy wzór jaki zgodnie z ustawą o prawach konsumenta powinien otrzymać konsument zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

* w dziale Klasyfikacje zamieściliśmy klasyfikację zawodów i specjalności,

* w dziale Umowy spółek zamieściliśmy wzór umowy spółki jawnej wraz z krótkim omówieniem,

* w dziale Umowy spółek zamieściliśmy wzór umowy spółki cywilnej wraz z krótkim omówieniem,

* na stronie zbiory danych osobowych zamieściliśmy informacje o rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO oraz omówienie kto i kiedy powienien zarejestrować zbiór danych osobowych, jakie zbiory podlegają rejestracji, a jakie są zwolnione oraz jaką dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych należy posiadać przetwarzając te dane

* na stronie wzór przedwstępnej umowy kupna sprzedaży mieszkania zamieściliśmy przykładowy wzór takiej umowy,

* na stronie wzór przedwstępnej umowy kupna sprzedaży samochodu zamieściliśmy przykładowy wzór takiej umowy,

* na stronie umowa przedwstępna zamieściliśmy omówienie regulacji ustawowej dotyczącej umowy przedwstępnej - jakie elementy taka umowa powinna zawierać, w jakiej powinna być zawarta formie, kiedy powinna być zawarta umowa przyrzeczona, której dotyczy umowa przedwstępna oraz jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,

* na stronie umowa użyczenia opublikowaliśmy omówienie tej umowy - jakie postanowienia powinny się znaleźć w umowie, jakie są zasady ponoszenia kosztów związanych z używaniem rzeczy i odpowiadzialnością za tę rzecz, jakie są skutki podatkowe zawarcia takiej umowy. Ponadto zamieściliśmy przykładowy wzór umowy użyczenia.

 

Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas wpisy oraz wzory okażą się dla Was pomocne.